Lỗi "Can't detect TPM device!"

Một kinh nghiệm nhỏ có thể giúp ích cho các bạn dùng máy Asus

Khi máy bị tắt nguồn đột ngột, khởi động lại máy và xuất hiện lỗi "Can't detect TPM device!" và không thể đăng nhập vào windows

Bạn tắt máy, tháo pin, tháo sạc và giữ nút nguồn trong vài giây

Sau đó cắm sạc để khởi động máy, lúc này đa phần máy sẽ khởi động được vào windows

Dùng một lúc sau đó tắt máy, lắp pin vào, khởi động lại máy, lúc này máy sẽ khởi động như bình thường.

Lý do: chưa ngâm cứu được cheeky, tham khảo các trang nước ngoài thấy bảo vậy.