Sản phẩm Bàn phím SONY Vaio SVE14 SVE14A2M6EW SVE14A1M6EW SVE14A1C5E SVE14A1M6EP
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn phím SONY Vaio SVE14 SVE14A2M6EW SVE14A1M6EW SVE14A1C5E SVE14A1M6EP
Mã sản phẩm: 996
Giá sản phẩm: 400,000 VNĐ


 

Hàng chính hãng

Mới 100%

Bảo Hành 12 tháng