Sản phẩm Bàn Phím Sony VGN-C140 VGN-C150 VGN-C150P VGN-C140G VGN-C190G
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Sony VGN-C140 VGN-C150 VGN-C150P VGN-C140G VGN-C190G
Mã sản phẩm: 993
Giá sản phẩm: 750,000 VNĐ


 

Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Chúng tôi cung cấp

Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-E91B-B-VGN-FE11H-VGN-FE31Z; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE550-VGN-FE550FM-VGN-FE550G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE570-VGN-FE570G-VGN-FE590; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE590GC-VGN-FE590PA-VGN-FE590PB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE660G-VGN-FE770G-VGN-FE790; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE880EH-VGN-FE890-VGN-FJ170-VGN-FJ170B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180P-R-VGN-FJ180P-W-VGN-FJ1S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180P-VGN-FJ180P-G-VGN-FJ180P-L; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ1S-L-VGN-FJ1S-W-VGN-FJ1Z-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ270-VGN-FJ270-B-VGN-FJ270P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ270P-B-VGN-FJ290-VGN-FJ290P1-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ290P1-G-VGN-FJ290P1-L-VGN-FJ290P1-R; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ290P1-V-VGN-FJ290P1-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ57SP-VGN-FJ58SP-VGN-FS115B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS115M-VGN-FS115Z-VGN-FS15GP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS15SP-VGN-FS15TP-VGN-FS18GP-VGN-FS18SP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS195VP-VGN-FS215M-VGN-FS25GP-VGN-FS25SP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS28GP-VGN-FS28SP-VGN-FS35SP-VGN-FS38SP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS415E-VGN-FS415W-VGN-FS485B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS500-VGN-FS500P-VGN-FS500P12; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS515H-VGN-FS520-VGN-FS520B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS530-VGN-FS530B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS540-VGN-FS540P-VGN-FS550-VGN-FS550KIT1; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS570-VGN-FS620-VGN-FS620-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS625-VGN-FS625B-VGN-FS625B-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS630-VGN-FS630-W-VGN-FS635-VGN-FS635B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS635B-W-VGN-FS640-VGN-FS640-W-VGN-FS645; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS645P-VGN-FS645P-H-VGN-FS660-VGN-FS660-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS675-VGN-FS675P-VGN-FS675P-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS680-VGN-FS680-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS690-VGN-FS715-VGN-FS730-VGN-FS730-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS730W-VGN-FS740-VGN-FS740-W-VGN-FS740W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS742-VGN-FS742-W-VGN-FS742W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS745P-VGN-FS745P-H-VGN-FS750-VGN-FS750P-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS755P-H-VGN-FS760-W-VGN-FS770-VGN-FS770-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS775-VGN-FS775P-H-VGN-FS780-VGN-FS780-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS780W-VGN-FS790-VGN-FS790BA-BZ; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS840-VGN-FS840-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS875-VGN-FS875P-VGN-FS875P-H-VGN-FS8900; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS8900P-VGN-FS8900P3-VGN-FS8900P4-VGN-FS8900P5; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS920-VGN-FS950-VGN-FZ11L-VGN-FZ11M; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW145E-W-VGN-FW290JTW-VGN-FW290JTB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW31E-VGN-FW31M; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW31M-VGN-FW31ZJ-VGN-FW41E-H-VGN-FW41M-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW41ZJ-H-VGN-FW48E-H-VGP-AC19V32-VGN-NW11Z-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW490JEB-VGN-FW465J-B-VGN-FW490JFT; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ11S-VGN-FZ11Z-VGN-FZ130-VGN-FZ130E-VGN-FZ130E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ140-VGN-FZ140E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ140E-B-VGN-FZ140N-VGN-FZ140N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ145-VGN-FZ145E-VGN-FZ145E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ150-VGN-FZ150E-VGN-FZ150E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ150E-BC-VGN-FZ160-VGN-FZ160E-VGN-FZ160E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ180-VGN-FZ180E-VGN-FZ180E-B-VGN-FZ18E-VGN-FZ18M; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ190-VGN-FZ190E-VGN-FZ190E-B-VGN-FZ190N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ19VN-VGN-FZ21E-VGN-FZ21M; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ21S-VGN-FZ21Z-VGN-N11S-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N120-VGN-N120G-VGN-N120G-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N130-VGN-N130G-VGN-N130G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N130G-W-VGN-N130P-VGN-N130P-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N150-VGN-N150G-VGN-N150G-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N150P-VGN-N150P-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N160-VGN-N160G-VGN-N160G-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N170-VGN-N170G-VGN-N170G-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N170G-W-VGN-N19VP-B-VGN-N220; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N220E-VGN-N220E-B-VGN-N220E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N230-VGN-N230E-VGN-N230E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N230E-T-VGN-N230E-W-VGN-N250-VGN-N250E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N250EB-VGN-N250N-VGN-N250N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N270-VGN-N270E-T-VGN-N270E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N29VN-B-VGN-N31M-VGN-N31M-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N31S-W-VGN-N31Z-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N320-VGN-N320E-VGN-N320E-B-VGN-N320E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N330-VGN-N330E-VGN-N330E-B-VGN-N330N-VGN-N330N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N350-VGN-N350E-B-VGN-N350E-T-VGN-N350E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N350N-N350N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N370-VGN-N370E-B-VGN-N370E-T-VGN-N370E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-N38E-W-VGN-N38Z-W-VGN-BZ12EN-VGN-BZ21VN; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NR11M-S-VGN-NR11S-S-VGN-NR11Z-S-VGN-NR11Z-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NR11M-S-VGN-NR11Z-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NS20EP-VGN-NS20E-S-VGN-NS20J-S-VGN-NS20M-S-VGN-NS20S-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NS20Z-S-VGN-NS30E-P-VGN-NS30E-S-VGN-NS30E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NS30Z-S-VGN-Z21WN-B-VGN-Z21ZN-X; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW11Z-S-VGN-NW11S-T-VGN-NW11S-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW180J-S-VGN-NW130J-W-VGN-NW130J-S-VGN-NW130J-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240F-P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240F-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW240F-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW242; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW242F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW242F-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250F-P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250F-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW250F-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW265; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW265F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW265F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW265F-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270F-P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270F-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW270F-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275F-P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275F-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW275F-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280F-P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280F-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NW280F-W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S380-VGN-S380B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S380B-P-VGN-S380P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S3HP-VGN-S3VP-VGN-S3XP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S4-VGN-S430-VGN-S430P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S430P-VGN-S430P-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S460-VGN-S460-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S460P-VGN-S460P-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S470-VGN-S470-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S470P-B-VGN-S470P-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S4HP-B-VGN-S4HRP-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S4M-S-VGN-S4VP-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S4XP-B-VGN-S4XRP-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S550-VGN-S550P-B-VGN-S55SP-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S560-VGN-S560P-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S570-VGN-S570P-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S580-VGN-S580HA-RO; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S5HP-B-VGN-S5M-S; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-S5VP-D-VGN-S5XP-VGN-S5XP-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ110-B-VGN-SZ120P-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ140-VGN-SZ140PC-VGN-SZ140PD; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ160-VGN-SZ160P-VGN-SZ160P-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ170P-VGN-SZ170P-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ1HP-B-VGN-SZ1M-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ240-VGN-SZ240P12; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ250P-C-VGN-SZ260P-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ270-VGN-SZ270P-VGN-SZ270P-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ281-VGN-SZ281P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ281P-X-VGN-SZ281P-XK1; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ2VP-X-VGN-SZ2XP-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ2XP-VGN-FW21M; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ320P-B-VGN-SZ330P-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ340-VGN-SZ360P-C-VGN-SZ370P-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ381P-X-VGN-SZ390; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ3VWP-X-VGN-SZ3XWP-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ4-VGN-SZ430N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ440N23-VGN-SZ450N-C-VGN-SZ460N-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ470N-C-VGN-SZ480; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ491N-X-VGN-SZ4MN-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ4VWN-X-VGN-SZ4XWN-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ5MN-B-VGN-SZ5VWN-X-VGN-SZ5XWN-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SZ61MN-B-VGN-SZ61VN-X-VGN-SZ61WN-C; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z11WN-VGN-Z720D-B-VGN-Z798Y-X; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z31VN-X-VGN-Z31WN-B-PCG-NV100; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z690YAD-VGN-Z690NAX-VGN-Z550N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z698Y-X-VGN-Z570N-B-VGN-A115Z; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z790DLX-VGN-Z790DKX-VGN-Z790DMR; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z790DND-VGN-Z520N-B-VGN-Z530N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR120E-L-VGN-CR120E-P; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR120E-R-VGN-CR120E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR125E-B-VGN-CR13G; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR13G-B-VGN-CR13G-L; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR13G-P-VGN-CR13G-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR13G-W-VGN-CR13T-L; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR13T-P-VGN-CR13T-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR13T-W-VGN-CR131E-L; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR150E-B-VGN-CR190E-L; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR190E-P-VGN-CR190E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR190E-W-VGN-CR290EAL; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR290EAN-VGN-CR290EAP; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR290EAR-VGN-CR290EAW; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR305E-L-VGN-CR305E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR305E-RC-VGN-CR307; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR307E-VGN-CR307E-P; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR309-VGN-CR309E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR309E-L-VGN-CR309E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR309E-RC-VGN-CR310; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR310E-VGN-CR310E-L; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR320-VGN-CR320E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR320E-L-VGN-CR320E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR320E-P-VGN-CR320E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR320E-T-VGN-CR320E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR390-VGN-CR390E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR390E-B-VGN-CR390N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR390ECB-VGN-CR390EDB; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR390NAB-VGN-CR4000-CTO; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR405-VGN-CR405E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR407-VGN-CR407E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR407E-P-VGN-CR407E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR408-VGN-CR408E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR410-VGN-CR410E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR410E-L-VGN-CR410E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR410E-P-VGN-CR410E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR410E-T-VGN-CR410E-W; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR420-VGN-CR420E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR420E-L-VGN-CR420E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR420E-P-VGN-CR420E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR420E-W-VGN-CR425; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR425E-VGN-CR490; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR490EBL-VGN-CR490EBN; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR490EBP-VGN-CR490EBR; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR490EBW-VGN-CR506; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR506E-VGN-CR506E-J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR507-VGN-CR507E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR507E-J-VGN-CR507E-Q; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR508-VGN-CR508E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR508E-L-VGN-CR508E-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR509-VGN-CR509E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR509E-Q-VGN-CR510; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR50B-W-VGN-CR60B-L; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR510E-L-VGN-CR510E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR510E-P-VGN-CR510E-Q; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR510E-R-VGN-CR510E-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR510E-VGN-CR510E-J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR510E-W-VGN-CR515; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR515E-VGN-CR515E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR520-VGN-CR520E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR520E-L-VGN-CR520E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR520E-P-VGN-CR520E-Q; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR520E-R-VGN-CR520E-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR520E-V-VGN-CR520E-J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR520E-W-VGN-CR540; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR540E-L-VGN-CR540E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR540E-P-VGN-CR540E-Q; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR540E-R-VGN-CR540E-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR540E-VGN-CR540E-J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR540E-W-VGN-CR590; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR590E-VGN-CR590E-N; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR60B-P-VGN-CR60B-R; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR70B-W-VGN-CR90HS; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-CR90NS-VGN-CR90S; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ130E-B-VGN-FZ140E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ130E-B-VGN-FZ140E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ140E-B-VGN-FZ140N-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ140N-B-VGN-FZ145E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ140QE-VGN-FZ15; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ145N-B-VGN-FZ150E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ150B-C-VGN-FZ150E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ150F-E-VGN-FZ160E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ15G-VGN-FZ15T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ160E-VGN-FZ160E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ17G-VGN-FZ180E; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ180E-B-VGN-FZ180U-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ180E-B-VGN-FZ190; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ18G-VGN-FZ18T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ190E-1-VGN-FZ190E-2; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ190N2-VGN-FZ190N3; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ190N4-VGN-FZ190N5; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ250E-B-VGN-FZ280E-B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ285U-B-VGN-FZ50B; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ70B-VGN-FZ90HS; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ90NS-VGN-FZ90S; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NR260E-S-VGN-NR260E-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NR260E-W-VGN-CR305; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW100J-VGN-NW120J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW120J-S-VGN-NW120J-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW120J-W-VGN-NW125J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW125J-T-VGN-NW130J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW130J-S-VGN-NW130J-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW130J-W-VGN-NW135J; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW135J-S-VGN-NW135J-T; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-NW135J-W; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-FRV; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRT; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRT; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRT; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRV; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRV; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRV; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRZ; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRZ; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-GRZ; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AW420; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AW420F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AW420F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AW450; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AW450F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AW450F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio  VGN-FZ; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-7H2M; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW510; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW510F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW510F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW510F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW510F-T