Sản phẩm Sạc Dell 19V-2.26A (chân hình thang)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell 19V-2.26A (chân hình thang)
Mã sản phẩm: 938
Giá sản phẩm: 260,000 VNĐ


 

BH 12 tháng

 

Sạc laptop Dell Inspiron 1545; Sạc laptop Dell Inspiron 1546; Sạc laptop Dell Vostro 500; Sạc laptop Dell PP28L; SạC LAPTOP DELL XPS 1530; SạC LAPTOP DELL XPS M1530N; SạC LAPTOP DELL XPS 14; SạC LAPTOP DELL XPS 14 (L401X); SạC LAPTOP DELL XPS 15;  SạC LAPTOP DELL XPS 15 (L501X); SạC LAPTOP DELL XPS 17; SạC LAPTOP DELL XPS 17 (L701X); SạC LAPTOP DELL XPS L401X; SạC LAPTOP DELL XPS L501X; SạC LAPTOP DELL XPS L502X; SạC LAPTOP DELL XPS L701X; SạC LAPTOP DELL XPS L702X; Sạc laptop Dell Inspiron 1012; Sạc laptop Dell Inspiron iM1012; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1012; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1012N; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1012V; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1012 Netbook 10.1; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1018; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 10(1018); Sạc laptop Dell Vostro V13; Sạc laptop Dell Vostro V130; Sạc laptop Dell Inspiron 1370; Sạc laptop Dell Inspiron 13z(P06S); Sạc laptop Dell Studio SạC LAPTOP DELL XPS 13; Sạc laptop Dell Studio SạC LAPTOP DELL XPS 1340; Sạc laptop Dell Studio SạC LAPTOP DELL XPS PP17S; Sạc laptop Dell Inspiron 1464; Sạc laptop Dell Inspiron 1564; Sạc laptop Dell Inspiron 1764; SạC LAPTOP DELL XPS M2010;