Sản phẩm Sạc Dell 16V-4.5A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell 16V-4.5A
Mã sản phẩm: 937
Giá sản phẩm: 240,000 VNĐ


 

BH 12 tháng

Sạc laptop Dell Latitude 2100; Sạc laptop Dell Latitude 2110; Sạc laptop Dell Latitude 2120; Sạc laptop Dell Latitude E4320; Sạc laptop Dell Latitude E4400; Sạc laptop Dell Vostro 3300; Sạc laptop Dell Vostro 3300N; Sạc laptop Dell Vostro 3350; Sạc laptop Dell Studio 1450; Sạc laptop Dell Studio 1450N;  Sạc laptop Dell Studio 1457; Sạc laptop Dell Studio 1458; Sạc laptop Dell Studio 1558R; Sạc laptop Dell Vostro 1320; Sạc laptop Dell Vostro 1520; Sạc laptop Dell Vostro 2510; Sạc laptop Dell Inspiron 1440N; Sạc laptop Dell Inspiron 1750N; Sạc laptop Dell Studio P02E; Sạc laptop Dell Studio 1436; Sạc laptop Dell Studio 1435; Sạc laptop Dell Studio 14; SạC LAPTOP DELL Adamo XPS; SạC LAPTOP DELL XPS P02S; SạC LAPTOP DELL XPS P02S001; Sạc laptop Dell Latitude XT; Sạc laptop Dell Latitude XT1; Sạc laptop Dell Latitude XT2; Sạc laptop Dell Latitude XT2 XFR; Sạc laptop Dell Latitude XT Tablet PC series; Sạc laptop Dell Inspiron E1501; Sạc laptop Dell Inspiron 13; Sạc laptop Dell Inspiron 1318; Sạc laptop Dell Inspiron 1318N; SạC LAPTOP DELL XPS 1330; SạC LAPTOP DELL XPS M1330; SạC LAPTOP DELL XPS M1350; Sạc laptop Dell Studio 14Z; Sạc laptop Dell Studio 14ZN; Sạc laptop Dell Studio 1440; Sạc laptop Dell Studio 1440N; Sạc laptop Dell Studio 1440Z; Sạc laptop Dell Latitude E4310; Sạc laptop Dell Latitude E4300; Sạc laptop Dell Latitude E4300N; Sạc laptop Dell Latitude CS; Sạc laptop Dell Latitude CSX; Sạc laptop Dell Inspiron 14V; Sạc laptop Dell Inspiron 14VR; Sạc laptop Dell Inspiron M4010; Sạc laptop Dell Inspiron N4020; Sạc laptop Dell Inspiron N4020D; Sạc laptop Dell Inspiron N4030; Sạc laptop Dell Inspiron N4030D; Sạc laptop Dell Latitude E6120; Sạc laptop Dell Latitude E6220; Sạc laptop Dell Latitude E6320; Sạc laptop Dell Vostro 1220; Sạc laptop Dell Vostro 1220n;