Sản phẩm Sạc Dell Inspiron mini 121 (16.5V-3.24A)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell Inspiron mini 121 (16.5V-3.24A)
Mã sản phẩm: 936
Giá sản phẩm: 240,000 VNĐ


 

Bảo Hành 12 tháng

Sạc laptop Dell P06F001; Sạc laptop Dell Inspiron 8500M; SạC LAPTOP DELL XPS M1730; SạC LAPTOP DELL XPS M1730n; Sạc laptop Dell Inspiron 8600C; Sạc laptop Dell Latitude E5400; Sạc laptop Dell Latitude E5410;  Sạc laptop Dell Latitude E5500; Sạc laptop Dell Latitude E5510; Sạc laptop Dell Studio 1569; Sạc laptop Dell Studio 15Z; Sạc laptop Dell Inspiron DUO 1090; Sạc laptop Dell Inspiron duo Convertible Precision M6300; SạC LAPTOP DELL XPS Gen2; Sạc laptop Dell Studio XPS 16; Sạc laptop Dell Studio XPS 1640; Sạc laptop Dell Studio XPS 1640N; Sạc laptop Dell Studio XPS 1645; Sạc laptop Dell Studio XPS 1647; Sạc laptop Dell Studio XPS M1640; Sạc laptop Dell Studio XPS M1645; Sạc laptop Dell Studio XPS M1647; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 910; Sạc laptop Dell Vostro A90; Sạc laptop Dell Vostro A90N; SạC LAPTOP DELL XPS 1210; Sạc laptop Dell Inspiron 11Z; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 10; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 10V; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1010; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1010N; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1010V; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1011; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1011N; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 1011V; Sạc laptop Dell Latitude E4200; Sạc laptop Dell Latitude 100L; Sạc laptop Dell Latitude D530; Sạc laptop Dell Latitude 600M; Sạc laptop Dell Latitude D630; Sạc laptop Dell Latitude D630C; Sạc laptop Dell Latitude D630N; Sạc laptop Dell Latitude D631; Sạc laptop Dell Latitude D631N; Sạc laptop Dell Latitude D830N; Sạc laptop Dell Precision M2300; Sạc laptop Dell Vostro 3400; Sạc laptop Dell Vostro 3500; Sạc laptop Dell Vostro 3700; Sạc laptop Dell Latitude E6400; Sạc laptop Dell Latitude E6400 ATG; Sạc laptop Dell Latitude E6400 XFR; Sạc laptop Dell Latitude E6410; Sạc laptop Dell Latitude E6410 ATG; Sạc laptop Dell Latitude E6500; Sạc laptop Dell Latitude E6510; Sạc laptop Dell Latitude E8400; Sạc laptop Dell Precision M2400; Sạc laptop Dell Precision M2400N; Sạc laptop Dell Precision M4400; Sạc laptop Dell Precision M4500