Sản phẩm Sạc Dell Mini 10 (12.5V-3.34A)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell Mini 10 (12.5V-3.34A)
Mã sản phẩm: 934
Giá sản phẩm: 240,000 VNĐ


 

Bảo Hành 12 tháng

Sạc laptop Dell Precision M6400; Sạc laptop Dell Precision M6500; Sạc laptop Dell Latitude Z;  Sạc laptop Dell Latitude Z Series; Sạc laptop Dell Latitude Z D837N; Sạc laptop Dell Latitude Z D839N; Sạc laptop Dell Latitude Z600; Sạc laptop Dell Inspiron 1470; Sạc laptop Dell Inspiron 1470N; Sạc laptop Dell Inspiron 14Z; Sạc laptop Dell Inspiron 1570; Sạc laptop Dell Inspiron 1570N; Sạc laptop Dell Inspiron 15Z;  Sạc laptop Dell P04F001; Sạc laptop Dell P04G001; Sạc laptop Dell Inspiron 1410; Sạc laptop Dell Vostro 1014; Sạc laptop Dell Vostro 1014N; Sạc laptop Dell Vostro 1015; Sạc laptop Dell Vostro 1015N; Sạc laptop Dell Latitude V700; Sạc laptop Dell Latitude V710; Sạc laptop Dell Latitude V740; Sạc laptop Dell Vostro 1088; Sạc laptop Dell Vostro 1088N; Sạc laptop Dell Vostro A840; Sạc laptop Dell Vostro A860; Sạc laptop Dell Vostro A860N; Sạc laptop Dell Inspiron 1320; Sạc laptop Dell Inspiron 1320N; Sạc laptop Dell Inspiron 13Z; Sạc laptop Dell Inspiron 13ZD; Sạc laptop Dell Inspiron 13ZR; Sạc laptop Dell Inspiron M301; Sạc laptop Dell Inspiron M301Z; Sạc laptop Dell Inspiron M301ZD; Sạc laptop Dell Inspiron M301ZR; Sạc laptop Dell Inspiron N301; Sạc laptop Dell Inspiron N301Z; Sạc laptop Dell Inspiron N301ZD; Sạc laptop Dell Inspiron N301ZR; Sạc laptop Dell Latitude E5420; Sạc laptop Dell Latitude E5220; Sạc laptop Dell Latitude E5520; Sạc laptop Dell Latitude E6420; Sạc laptop Dell Latitude E6420 ATG; Sạc laptop Dell Latitude E6420 XFR; Sạc laptop Dell Latitude E6520; Sạc laptop Dell Alienware M11x; Sạc laptop Dell Alienware M11x R3; Sạc laptop Dell Alienware M14x; Sạc laptop Dell Precision M4600; Sạc laptop Dell Precision M6600; Sạc laptop Dell Inspiron 13R; Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D330); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D370HK);