Sản phẩm Sạc Dell 17.5V-3.14A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell 17.5V-3.14A
Mã sản phẩm: 933
Giá sản phẩm: 240,000 VNĐ


 

Bảo Hành 12 tháng

Sạc laptop Dell Latitude C840; Sạc laptop Dell Latitude CP; Sạc laptop Dell Alienware M17X; Sạc laptop Dell Alienware M17x(ALW17D-278); Sạc laptop Dell Latitude CPi; Sạc laptop Dell Latitude CPi 233ST; Sạc laptop Dell Latitude CPi 366; Sạc laptop Dell Latitude CPi A366ST; Sạc laptop Dell Latitude CPi A366XT; Sạc laptop Dell Latitude CPi D233; Sạc laptop Dell Latitude CPi D266XT; Sạc laptop Dell Latitude CPIA; Sạc laptop Dell Latitude CPIC; Sạc laptop Dell Latitude CPID; Sạc laptop Dell Latitude CPIR; Sạc laptop Dell Latitude CPIR400GT; Sạc laptop Dell Latitude CPM; Sạc laptop Dell Latitude CPM166ST; Sạc laptop Dell Latitude CPM233ST; Sạc laptop Dell Latitude CPM233XT; Sạc laptop Dell Latitude CPT; Sạc laptop Dell Latitude CPT C333GT; Sạc laptop Dell Latitude CPTC; Sạc laptop Dell Latitude CPTS; Sạc laptop Dell Latitude CPTV; Sạc laptop Dell Latitude CPTV466GT; Sạc laptop Dell Latitude CPX; Sạc laptop Dell Latitude CPXH; Sạc laptop Dell Latitude CPXH 500GT; Sạc laptop Dell Latitude CPXJ; Sạc laptop Dell Latitude CPXJ650GT; Sạc laptop Dell Latitude CS; Sạc laptop Dell Latitude D400; Sạc laptop Dell Latitude D410; Sạc laptop Dell Latitude D420; Sạc laptop Dell Latitude D430; Sạc laptop Dell Latitude D500; Sạc laptop Dell Latitude D505; Sạc laptop Dell Latitude D510; Sạc laptop Dell Latitude D520; Sạc laptop Dell Latitude D531; Sạc laptop Dell Latitude D531N; Sạc laptop Dell Latitude D600; Sạc laptop Dell Latitude D610; Sạc laptop Dell Latitude D620; Sạc laptop Dell Latitude D800; Sạc laptop Dell Latitude D810; Sạc laptop Dell Latitude D820; Sạc laptop Dell Latitude D830; Sạc laptop Dell Latitude LS; Sạc laptop Dell Latitude LS 400; Sạc laptop Dell Latitude LSH; Sạc laptop Dell Latitude LST; Sạc laptop Dell Latitude LST C400ST; Sạc laptop Dell Latitude PP01L; Sạc laptop Dell Latitude PP01X; Sạc laptop Dell Latitude PPL; Sạc laptop Dell Latitude PPX; Sạc laptop Dell Latitude X1