Sản phẩm Sạc Dell Alienware 19.5V - 12.3A OEM
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell Alienware 19.5V - 12.3A OEM
Mã sản phẩm: 932
Giá sản phẩm: 140,000 VNĐ


 

Bảo Hành 12 tháng

Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D430); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D460HK); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D520); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(N3010); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-148); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-168); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-178); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-248); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-268); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(T510431TW); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(T510432TW); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D370TW); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D381); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D460TW); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D480); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(3010-D621); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-348); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-448); Sạc laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-448LR); Sạc laptop Dell Inspiron 14R; Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D330); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D370HK); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D381); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D382); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D430); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D460HK); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D480); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D520); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-438); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-448B); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-458); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(N4010); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(N4010D-248); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(N4010D-258); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(T510401TW); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(T510402TW); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(T510403TW); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D370TW); Sạc laptop Dell Inspiron 14R(4010-D460TW); Sạc laptop Dell Inspiron 15R;