Sản phẩm Sạc DELL 20V-2.5A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc DELL 20V-2.5A
Mã sản phẩm: 929
Giá sản phẩm: 300,000 VNĐ


 

Bảo Hành 12 tháng

Sạc laptop Dell Latitude X200; Sạc laptop Dell Latitude X200 Series; Sạc laptop Dell Latitude X300;  Sạc laptop Dell PP19L; Sạc laptop Dell Precision M20; Sạc laptop Dell Precision M40; Sạc laptop Dell Precision M4300; Sạc laptop Dell Precision M50; Sạc laptop Dell Precision M60; Sạc laptop Dell Precision M65; Sạc laptop Dell Precision M70; Sạc laptop Dell Precision M90; Sạc laptop Dell Smart Pc100n; Sạc laptop Dell Studio 15; Sạc laptop Dell Studio 1535; Sạc laptop Dell Studio 1536; Sạc laptop Dell Studio 1537; Sạc laptop Dell Studio 1555; Sạc laptop Dell Studio 1557; Sạc laptop Dell Studio 1558; Sạc laptop Dell Studio 17; Sạc laptop Dell Studio 1735; Sạc laptop Dell Studio 1737; Sạc laptop Dell Studio 1745; Sạc laptop Dell Studio 1747; Sạc laptop Dell Studio 1749; Sạc laptop Dell Studio PP33L; Sạc laptop Dell Studio PP39L; Sạc laptop Dell Vostro 1000; Sạc laptop Dell Vostro 1200; Sạc laptop Dell Vostro 1310; Sạc laptop Dell Vostro 1400; Sạc laptop Dell Vostro 1500; Sạc laptop Dell Vostro 1510; Sạc laptop Dell Vostro 1710; Sạc laptop Dell Vostro 1720; Sạc laptop Dell Winbook N4; Sạc laptop Dell Winbook Z1 Series, Sạc laptop Dell Inspiron XPS Gen 2; SạC LAPTOP DELL XPS M1210; SạC LAPTOP DELL XPS M1330; SạC LAPTOP DELL XPS M140; SạC LAPTOP DELL XPS M1530; Sạc laptop Dell Inspiron XPS M170; Sạc laptop Dell Inspiron XPS M1710