Sản phẩm Sạc Dell 19V-1.58A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc Dell 19V-1.58A
Mã sản phẩm: 927
Giá sản phẩm: 240,000 VNĐ


 

BH 12 tháng

Sạc laptop Dell Inspiron 4100; Sạc laptop Dell Inspiron 4150; Sạc laptop Dell Inspiron 5000; Sạc laptop Dell Inspiron 5000E; Sạc laptop Dell Inspiron 500m; Sạc laptop Dell Inspiron 5100; Sạc laptop Dell Inspiron 510m; Sạc laptop Dell Inspiron 5150; Sạc laptop Dell Inspiron 5160; Sạc laptop Dell Inspiron 6000; Sạc laptop Dell Inspiron 600m; Sạc laptop Dell Inspiron 630m; Sạc laptop Dell Inspiron 6400; Sạc laptop Dell Inspiron 640m; Sạc laptop Dell Inspiron 7000; Sạc laptop Dell Inspiron 700m; Sạc laptop Dell Inspiron 7100; Sạc laptop Dell Inspiron 710m; Sạc laptop Dell Inspiron 7150; Sạc laptop Dell Inspiron 7500; Sạc laptop Dell Inspiron 8000; Sạc laptop Dell Inspiron 8100; Sạc laptop Dell Inspiron 8200; Sạc laptop Dell Inspiron 8500; Sạc laptop Dell Inspiron 8600; Sạc laptop Dell Inspiron 8600M; Sạc laptop Dell Inspiron 910; Sạc laptop Dell Inspiron 9100; Sạc laptop Dell Inspiron 9200; Sạc laptop Dell Inspiron 9300; Sạc laptop Dell Inspiron 9400; Sạc laptop Dell Inspiron B120; Sạc laptop Dell Inspiron B130; Sạc laptop Dell Inspiron E1405; Sạc laptop Dell Inspiron E1505; Sạc laptop Dell Inspiron E1705; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 9; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 9N; Sạc laptop Dell Inspiron Mini 12; Sạc laptop Dell Inspiron SạC LAPTOP DELL XPS; Sạc laptop Dell Inspiron SạC LAPTOP DELL XPS Gen 2; Sạc laptop Dell Inspiron XPS M170; Sạc laptop Dell Inspiron XPS M1710; Sạc laptop Dell Inspiron Z100; Sạc laptop Dell Latitude 110L; Sạc laptop Dell Latitude 120L; Sạc laptop Dell Latitude 131L; Sạc laptop Dell Latitude C; Sạc laptop Dell Latitude C400; Sạc laptop Dell Latitude C500; Sạc laptop Dell Latitude C510; Sạc laptop Dell Latitude C540; Sạc laptop Dell Latitude C600; Sạc laptop Dell Latitude C610; Sạc laptop Dell Latitude C640; Sạc laptop Dell Latitude C800; Sạc laptop Dell Latitude C810;