Sản phẩm Pin IBM ThinkPad T43p T43 T42P T42 T41P T41 T40P T40 R52 R51E R51 R50E R50
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Pin IBM ThinkPad T43p T43 T42P T42 T41P T41 T40P T40 R52 R51E R51 R50E R50
Mã sản phẩm: 858
Giá sản phẩm: 510,000 VNĐ


 

 

Pin mới 100%

Giá chưa bao gồm VAT

BH 9 tháng