Sản phẩm Pin IBM ThinkPad R30 R42
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Pin IBM ThinkPad R30 R42
Mã sản phẩm: 857
Giá sản phẩm: 500,000 VNĐ


 

 

Pin mới 100%

Giá chưa bao gồm VAT

BH 9 tháng