Sản phẩm Pin IBM ThinkPad Z61p Z61E Z61M Z60M Z61T Z60T
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Pin IBM ThinkPad Z61p Z61E Z61M Z60M Z61T Z60T
Mã sản phẩm: 856
Giá sản phẩm: 510,000 VNĐ


 

 

Pin mới 100%

Giá chưa bao gồm VAT

BH 9 tháng