Sản phẩm USB 3G HUAWEI E160 (sử dụng được android)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: USB 3G HUAWEI E160 (sử dụng được android)
Mã sản phẩm: 514
Giá sản phẩm: 0 VNĐ