Sản phẩm Keo tản nhiệt CPU IDL-280
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Keo tản nhiệt CPU IDL-280
Mã sản phẩm: 501
Giá sản phẩm: 0 VNĐ