Sản phẩm Card đồ họa GIGABYTE GV-R545-1GI (ATI Radeon HD 5450, 1 GB, GDDR3, 64-bit, PCI Express 2.1)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Card đồ họa GIGABYTE GV-R545-1GI (ATI Radeon HD 5450, 1 GB, GDDR3, 64-bit, PCI Express 2.1)
Mã sản phẩm: 484
Giá sản phẩm: 0 VNĐ