Sản phẩm Card đồ họa GIGABYTE GV-N210TC-1GI (NVIDIA GeForce 210, 1GB RAM, GDDR3, 64 bit, PCI Express 2.0)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Card đồ họa GIGABYTE GV-N210TC-1GI (NVIDIA GeForce 210, 1GB RAM, GDDR3, 64 bit, PCI Express 2.0)
Mã sản phẩm: 476
Giá sản phẩm: 0 VNĐ