Sản phẩm Gạt mực HP 00A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Gạt mực HP 00A
Mã sản phẩm: 395
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Gạt mực dùng cho các loại máy hp 4v,4mv,4m.