Sản phẩm Gạt mực Samsung
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Gạt mực Samsung
Mã sản phẩm: 394
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Sử dụng cho các loại máy in SamSung,Xerox.