Sản phẩm Gạt mực lớn HP 5000
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Gạt mực lớn HP 5000
Mã sản phẩm: 393
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Gạt mực dùng cho Cartridge 29X,EP-62, và một số loại máy Hp