Sản phẩm Ổ cứng Laptop Hitachi Deskstar 2.5" 320GB 5400rpm
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Ổ cứng Laptop Hitachi Deskstar 2.5" 320GB 5400rpm
Mã sản phẩm: 375
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

  • Dung lượng: 320GB
  • Kích thước: 2.5"
  • Chuẩn giao tiếp: SATA
  • Tốc độ quay: 5400rpm