Sản phẩm Intel® Pentium Dual Core E6600 - 3.06 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 - BOX
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Intel® Pentium Dual Core E6600 - 3.06 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 - BOX
Mã sản phẩm: 355
Giá sản phẩm: 0 VNĐ