Sản phẩm Ram laptop DDR2 Kingston/Kingmax - 1GB - Bus 1066
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Ram laptop DDR2 Kingston/Kingmax - 1GB - Bus 1066
Mã sản phẩm: 350
Giá sản phẩm: 0 VNĐ