Sản phẩm Ram laptop DDR2 Kingston/Kingmax - 1GB
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Ram laptop DDR2 Kingston/Kingmax - 1GB
Mã sản phẩm: 349
Giá sản phẩm: 0 VNĐ