Sản phẩm Máy nghe nhạc MP3 JVJ X6
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Máy nghe nhạc MP3 JVJ X6
Mã sản phẩm: 284
Giá sản phẩm: 760,000 VNĐ


 

 

Thông tin cơ bản

JVJ
12 tháng
2 Gb
30g
 • AAC AAC
 • MP3 MP3
 • TXT TXT
 • WMA WMA
 • Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại
 • FM Radio FM Radio
 • Ghi âm từ FM Ghi âm từ FM
 • Hiệu ứng 3D EQ Hiệu ứng 3D EQ
 • Học anh văn Học anh văn
 • Lưu giữ liệu Lưu giữ liệu
 • Multi EQ mode Multi EQ mode
 • Nghe nhạc Nghe nhạc
 • Play Text Play Text
 • Voice recorder Voice recorder
PIN trong
60giờ