Sản phẩm Máy nghe nhạc MP3 JVJ Zing 2GB
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Máy nghe nhạc MP3 JVJ Zing 2GB
Mã sản phẩm: 281
Giá sản phẩm: 520,000 VNĐ


 

FM Radio • Lưu giữ liệu • Ghi âm từ FM • Ghi âm • Nghe nhạc