Sản phẩm Đầu cảm biến rò rỉ gas VDT-AL27BG
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Đầu cảm biến rò rỉ gas VDT-AL27BG
Mã sản phẩm: 1631
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Nguồn cung cấp DC 12V
 Mật độ báo động: 10% LEL
Khoảng cách kết nối với trung tâm ≤ 100m
 Nhiệt độ: Nhiệt độ: -100-  400
Kích thước: 115 * 51mm