Sản phẩm Còi báo động VDT-AL27CO
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Còi báo động VDT-AL27CO
Mã sản phẩm: 1629
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

 Nguồn cung cấp DC 12V
Âm lượng: 110dB