Sản phẩm Đầu dò chấn động VDT-AL27CD
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Đầu dò chấn động VDT-AL27CD
Mã sản phẩm: 1627
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Nguồn cung cấp: DC 12V
Lắp đặt tủ ATM, cửa sổ, cửa ra vào..
Thời gian báo động: 2s
Nhiệt độ hoạt động: -100-  400
Kích thước: 26×85×24mm