Sản phẩm Đầu cảm biến vỡ kính VDT-AL27VK
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Đầu cảm biến vỡ kính VDT-AL27VK
Mã sản phẩm: 1626
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Nguồn cung cấp: DC 12V
Phát hiện âm thanh tần số cao, thấp
Vùng nhận âm thanh 900
Kích thước: 70* 50*30mm