Sản phẩm Cảm biến từ VDT-AL27T
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Cảm biến từ VDT-AL27T
Mã sản phẩm: 1625
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Nguồn cung cấp: DC 12V
Khoảng cách cự ly từ: 15mm
Lắp đặt trên cửa sổ, cửa chính
Khoảng cách kết nối với trung tâm ≤ 100m
Nhiệt độ: -100-  400
kích thước: 90 * 54 * 20mm