Sản phẩm Cảm biến từ VDT-AL27KD
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Cảm biến từ VDT-AL27KD
Mã sản phẩm: 1624
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Khoảng cách gửi : 150m  chống nhiễu
Khoảng  cách nhận  150m  chống nhiễu
Pin dự phòng(tùy chọn ) DC9.6V/250mA
Nguồn cung cấp AC85V~265C/50Hz
Tần số wireless 433Mhz