Sản phẩm Đầu dò hồng ngoại VDT-AL36DD
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Đầu dò hồng ngoại VDT-AL36DD
Mã sản phẩm: 1623
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

 Nguồn cung cấp: DC 6V – 9V
 Khoảng cách phát hiện: 12m
Không gian phát hiện: 1200
Chiều cao lắp đặt: 2m đến 2,5m
 Khoảng cách kết nối với trung tâm ≤ 100m
Nhiệt độ: -100-  400