Sản phẩm Bàn Phím Lenovo R530
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Lenovo R530
Mã sản phẩm: 1161
Giá sản phẩm: 420,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Một số bàn phím laptop Lenovo khác

Bàn phím laptop lenovo Y450/Y550
Bàn phím Laptop Lenovo B450
Bàn phím laptop lenovo G460
Bàn phím laptop Lenovo G470
Bàn phím Laptop Lenovo G480
Bàn phím Laptop Lenovo G550
Bàn phím Laptop Lenovo G560
Bàn Phím Laptop Lenovo G570/Z560
Bàn phím Laptop Lenovo G580
Bàn phím Laptop Lenovo S10 đen
Bàn phím Laptop Lenovo S10 trắng
Bàn phím Laptop Lenovo S10-2 trắng
Bàn phím Laptop Lenovo S10-2 đen
Bàn phím Laptop Lenovo U350
Bàn phím Laptop Lenovo U460
Bàn phím Laptop Lenovo X200
Bàn phím Laptop Lenovo Y200
Bàn phím laptop Lenovo Y410
Bàn phím Laptop Lenovo Z360
Bàn phím Laptop Lenovo Z460
Bàn phím Laptop Lenovo Z470
Bàn phím Laptop Lenovo Z570