Sản phẩm Bàn Phím sansung N148
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím sansung N148
Mã sản phẩm: 1159
Giá sản phẩm: 360,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Một số bàn phím laptop Samsung khác

Bàn phím Laptop Samsung R428
Bàn phím Laptop NC10
Bàn phím Laptop Samsung 300E KHÔNG SỐ
Bàn phím Laptop Samsung NP300E CÓ SỐ PHỤ
Bàn phím Laptop samsung N148 
Bàn phím Laptop Samsung N210 đen
Bàn phím Laptop Samsung N210 trắng
Bàn Phím Laptop Samsung NC108
Bàn phím Laptop Samsung R408/R458
Bàn phím Laptop samsung R519
Bàn phím Laptop Samsung R520
Bàn phím Laptop Samsung RV409
Bàn phím Laptop Samsung Q430