Sản phẩm Bàn Phím Lenovo Z560
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Lenovo Z560
Mã sản phẩm: 1156
Giá sản phẩm: 400,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Chúng tôi cung cấp

Bàn phím laptop Lenovo IBM ThinkPad T61 T61p T400 R400; Bàn phím laptop Lenovo  3000 B460 B550 N500 G360 G430 G450 G455 G530 G550 G555 Z360; Bàn phím laptop Lenovo  ThinkPad R61e 7650 R61e 7657 R61e 8914 R61e 8919 R61e 8927; Bàn phím laptop Lenovo THINKPAD T60 R60 SL300 SL400 SL500 R500 T500 W500; Bàn phím laptop Lenovo 121000792 42T4729 42T4730 L08L6Y02 L08N6Y02 L08S6D02 L08S6Y02; Bàn phím laptop Lenovo  3000 N200 0769 FRU 42T5216; Bàn phím laptop Lenovo ThinkPad 42T4755 42T4756 42T4757 42T4758 42T4763 42T4764 IBM; Bàn phím laptop Lenovo  IdeaPad S10-3 S100 S205 U160 U165 57Y6524 57Y6632 L09S3Z14; Bàn phím laptop Lenovo IBM ThinkPad T400 R400 T60 R61 T61 R61e 42T5262; Bàn phím laptop Lenovo ThinkPad Edge E420 E425 E520 E525 42T4819; Bàn phím laptop Lenovo IBM IdeaPad Y480 Y580 L116Y01; Bàn phím laptop Lenovo IBM Ideapad Y450 Y450a Y450g Y550 Y550A Y550P 55Y2054; Bàn phím laptop Lenovo IBM ThinkPad X60 X60s X61 X61s; Bàn phím laptop Lenovo IBM ThinkPad X200 X200S ; Bàn phím laptop Lenovo IBM  ThinkPad T410 T410i T420 T420i T510 T520 W510 W520; Bàn phím laptop Lenovo IdeaPad S300 S400 S405 ; Bàn phím laptop Lenovo IBM ThinkPad T42 T43 R52; Bàn phím laptop Lenovo  ThinkPad T500 2243 T500 2246 T500 2247 T500 2261 T500 4062; Bàn phím laptop Lenovo  IdeaPad G460 G465 G470 G475 G560 G570 V360 V370 ; Bàn phím laptop Lenovo IBM  ThinkPad L410 L412 L420 L421 L510 L512 L520 SL410 SL510; Bàn phím laptop Lenovo  ThinkPad SL410 SL410k SL510 T410 FRU ; Bàn phím laptop Lenovo IBM ThinkPad SL300 SL400 SL500 ; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad Edge E520; Bàn phím laptop Lenovo  G550 G550-2958 G550-2958xxx; Bàn phím laptop Lenovo  ThinkPad L412 L420 L421 L512 L520 T420 T510I T520 W510 W520; Bàn phím laptop Lenovo IBM Thinkpad T42 T43 T42p T43p; Bàn phím laptop Lenovo  IBM ThinkPad Edge E130 E135 E330 E335 L330; Bàn phím laptop Lenovo  ThinkPad E40 E50 T410 T410I T420 T510 SL410 SL510; Bàn phím laptop Lenovo ThinkPad X220i X220s; Bàn phím laptop Lenovo  IBM Thinkpad Edge E420 E425 E520 E525; Bàn phím laptop Lenovo ThinkPad X61 7676 X60s 1705; Bàn phím laptop Lenovo BL-197 bl197 A800 A820 S720 S899t A820T; Bàn phím laptop Lenovo  IdeaPad S10-3 S100 S205 U160 U165; Bàn phím laptop Lenovo IBM Thinkpad R50 R50P R50e R51 R51e R52; Bàn phím laptop Lenovo 3000 C200 N100; Bàn phím laptop Lenovo  IdeaPad T400s T410s; Bàn phím laptop Lenovo  Ideapad G430, S10, S10 20015; Bàn phím laptop Lenovo  S10 4231; Bàn phím laptop Lenovo  S10C; Bàn phím laptop Lenovo  S10e; Bàn phím laptop Lenovo  S10e 4068; Bàn phím laptop Lenovo  S10e 4187; Bàn phím laptop Lenovo  S12; Bàn phím laptop Lenovo  S9; Bàn phím laptop Lenovo  S9e; Bàn phím laptop Lenovo  S9e 4187; Bàn phím laptop Lenovo  SL500; Bàn phím laptop Lenovo  U350; Bàn phím laptop Lenovo  U350W; Bàn phím laptop Lenovo  V360; Bàn phím laptop Lenovo  V370; Bàn phím laptop Lenovo  V470; Bàn phím laptop Lenovo  V570; Bàn phím laptop Lenovo  Y460; Bàn phím laptop Lenovo  Y510; Bàn phím laptop Lenovo  Y530; Bàn phím laptop Lenovo  Y530a; Bàn phím laptop Lenovo  Y560; Bàn phím laptop Lenovo  Y710; Bàn phím laptop Lenovo  Y730; Bàn phím laptop Lenovo  Y730a; Bàn phím laptop Lenovo  Z360; Bàn phím laptop Lenovo  Z360A; Bàn phím laptop Lenovo  Z370; Bàn phím laptop Lenovo  Z460; Bàn phím laptop Lenovo  Z465; Bàn phím laptop Lenovo  Z470; Bàn phím laptop Lenovo  Z560; Bàn phím laptop Lenovo  Z565; Bàn phím laptop Lenovo  Z570; Bàn phím laptop Lenovo  THINKPAD Edge 14 in.; Bàn phím laptop Lenovo  Edge 14 inch; Bàn phím laptop Lenovo  Edge 15 in.; Bàn phím laptop Lenovo  Edge 15 inch; Bàn phím laptop Lenovo  Edge E40; Bàn phím laptop Lenovo  Edge E420; Bàn phím laptop Lenovo  Edge E425; Bàn phím laptop Lenovo  Edge E50; Bàn phím laptop Lenovo  Edge E520; Bàn phím laptop Lenovo  Edge E525; Bàn phím laptop Lenovo ESSENTIAL B470; Bàn phím laptop Lenovo  B570; Bàn phím laptop Lenovo  G460; Bàn phím laptop Lenovo  G465; Bàn phím laptop Lenovo  G470; Bàn phím laptop Lenovo  G475; Bàn phím laptop Lenovo  G560; Bàn phím laptop Lenovo  G565; Bàn phím laptop Lenovo  G570; Bàn phím laptop Lenovo  G575; Bàn phím laptop Lenovo THINKPAD L410; Bàn phím laptop Lenovo  L412; Bàn phím laptop Lenovo  L420; Bàn phím laptop Lenovo  L510; Bàn phím laptop Lenovo  L512; Bàn phím laptop Lenovo  L520; Bàn phím laptop Lenovo Thinkpad R400l; Bàn phím laptop Lenovo  R400 7443; Bàn phím laptop Lenovo  R40e; Bàn phím laptop Lenovo  R50; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad R500; Bàn phím laptop Lenovo  R50e; Bàn phím laptop Lenovo  R50p; Bàn phím laptop Lenovo  R51; Bàn phím laptop Lenovo  R51e; Bàn phím laptop Lenovo  R52; Bàn phím laptop Lenovo  R60 9455;