Sản phẩm Ổ SONY VAIO - DVDRW+/- 8x4x8x, DVDRAM 5x, External USB 2.0
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Ổ SONY VAIO - DVDRW+/- 8x4x8x, DVDRAM 5x, External USB 2.0
Mã sản phẩm: 1135
Giá sản phẩm: 0 VNĐ