Sản phẩm Bàn Phím Dell E6400
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell E6400
Mã sản phẩm: 1090
Giá sản phẩm: 330,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Studio 1435; Bàn phím laptop Dell Studio 14; Bàn phím LAPTOP DELL Adamo XPS; Bàn phím LAPTOP DELL XPS P02S; Bàn phím LAPTOP DELL XPS P02S001; Bàn phím laptop Dell Latitude XT; Bàn phím laptop Dell Latitude XT1; Bàn phím laptop Dell Latitude XT2; Bàn phím laptop Dell Latitude XT2 XFR; Bàn phím laptop Dell Latitude XT Tablet PC series; Bàn phím laptop Dell Inspiron E1501; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1318; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1318N; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 1330; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1330; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1350; Bàn phím laptop Dell Studio 14Z; Bàn phím laptop Dell Studio 14ZN; Bàn phím laptop Dell Studio 1440; Bàn phím laptop Dell Studio 1440N; Bàn phím laptop Dell Studio 1440Z; Bàn phím laptop Dell Latitude E4310; Bàn phím laptop Dell Latitude E4300; Bàn phím laptop Dell Latitude E4300N; Bàn phím laptop Dell Latitude CS; Bàn phím laptop Dell Latitude CSX; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14V; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14VR; Bàn phím laptop Dell Inspiron M4010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4020; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4020D; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4030; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4030D; Bàn phím laptop Dell Latitude E6120; Bàn phím laptop Dell Latitude E6220; Bàn phím laptop Dell Latitude E6320; Bàn phím laptop Dell Vostro 1220; Bàn phím laptop Dell Vostro 1220n; Bàn phím laptop Dell P06F001; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8500M; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1730; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1730n; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8600C; Bàn phím laptop Dell Latitude E5400; Bàn phím laptop Dell Latitude E5410;  Bàn phím laptop Dell Latitude E5500; Bàn phím laptop Dell Latitude E5510; Bàn phím laptop Dell Studio 1569; Bàn phím laptop Dell Studio 15Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron DUO 1090; Bàn phím laptop Dell Inspiron duo Convertible Precision M6300; Bàn phím LAPTOP DELL XPS Gen2; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 16; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1640; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1640N; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1645;