Sản phẩm Bàn Phím Dell 5520
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 5520
Mã sản phẩm: 1089
Giá sản phẩm: 450,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1647; Bàn phím laptop Dell Studio XPS M1640; Bàn phím laptop Dell Studio XPS M1645; Bàn phím laptop Dell Studio XPS M1647; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 910; Bàn phím laptop Dell Vostro A90; Bàn phím laptop Dell Vostro A90N; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 1210; Bàn phím laptop Dell Inspiron 11Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 10; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 10V; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1010; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1010N; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1010V; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1011; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1011N; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1011V; Bàn phím laptop Dell Latitude E4200; Bàn phím laptop Dell Latitude 100L; Bàn phím laptop Dell Latitude D530; Bàn phím laptop Dell Latitude 600M; Bàn phím laptop Dell Latitude D630; Bàn phím laptop Dell Latitude D630C; Bàn phím laptop Dell Latitude D630N; Bàn phím laptop Dell Latitude D631; Bàn phím laptop Dell Latitude D631N; Bàn phím laptop Dell Latitude D830N; Bàn phím laptop Dell Precision M2300; Bàn phím laptop Dell Vostro 3400; Bàn phím laptop Dell Vostro 3500; Bàn phím laptop Dell Vostro 3700; Bàn phím laptop Dell Latitude E6400; Bàn phím laptop Dell Latitude E6400 ATG; Bàn phím laptop Dell Latitude E6400 XFR; Bàn phím laptop Dell Latitude E6410; Bàn phím laptop Dell Latitude E6410 ATG; Bàn phím laptop Dell Latitude E6500; Bàn phím laptop Dell Latitude E6510; Bàn phím laptop Dell Latitude E8400; Bàn phím laptop Dell Precision M2400; Bàn phím laptop Dell Precision M2400N; Bàn phím laptop Dell Precision M4400; Bàn phím laptop Dell Precision M4500;