Sản phẩm Bàn Phím Dell 1440/1320
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 1440/1320
Mã sản phẩm: 1088
Giá sản phẩm: 480,000 VNĐ


 

Chúng tôi cung cấp

 

Bàn phím laptop Dell Inspiron 1545; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1546; Bàn phím laptop Dell Vostro 500; Bàn phím laptop Dell PP28L; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 1530; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1530N; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 14; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 14 (L401X); Bàn phím LAPTOP DELL XPS 15;  Bàn phím LAPTOP DELL XPS 15 (L501X); Bàn phím LAPTOP DELL XPS 17; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 17 (L701X); Bàn phím LAPTOP DELL XPS L401X; Bàn phím LAPTOP DELL XPS L501X; Bàn phím LAPTOP DELL XPS L502X; Bàn phím LAPTOP DELL XPS L701X; Bàn phím LAPTOP DELL XPS L702X; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1012; Bàn phím laptop Dell Inspiron iM1012; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1012; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1012N; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1012V; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1012 Netbook 10.1; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1018; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 10(1018); Bàn phím laptop Dell Vostro V13; Bàn phím laptop Dell Vostro V130; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1370; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13z(P06S); Bàn phím laptop Dell Studio Bàn phím LAPTOP DELL XPS 13; Bàn phím laptop Dell Studio Bàn phím LAPTOP DELL XPS 1340; Bàn phím laptop Dell Studio Bàn phím LAPTOP DELL XPS PP17S; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1464; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1564; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1764; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M2010; Bàn phím laptop Dell Latitude 2100; Bàn phím laptop Dell Latitude 2110; Bàn phím laptop Dell Latitude 2120; Bàn phím laptop Dell Latitude E4320; Bàn phím laptop Dell Latitude E4400; Bàn phím laptop Dell Vostro 3300; Bàn phím laptop Dell Vostro 3300N; Bàn phím laptop Dell Vostro 3350; Bàn phím laptop Dell Studio 1450; Bàn phím laptop Dell Studio 1450N;  Bàn phím laptop Dell Studio 1457; Bàn phím laptop Dell Studio 1458; Bàn phím laptop Dell Studio 1558R; Bàn phím laptop Dell Vostro 1320; Bàn phím laptop Dell Vostro 1520; Bàn phím laptop Dell Vostro 2510; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1440N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1750N; Bàn phím laptop Dell Studio P02E; Bàn phím laptop Dell Studio 1436; Bàn phím laptop Dell Studio 1435; Bàn phím laptop Dell Studio 14; Bàn phím LAPTOP DELL Adamo XPS; Bàn phím LAPTOP DELL XPS P02S; Bàn phím LAPTOP DELL XPS P02S001; Bàn phím laptop Dell Latitude XT; Bàn phím laptop Dell Latitude XT1; Bàn phím laptop Dell Latitude XT2; Bàn phím laptop Dell Latitude XT2 XFR; Bàn phím laptop Dell Latitude XT Tablet PC series; Bàn phím laptop Dell Inspiron E1501; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1318; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1318N; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 1330; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1330; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1350; Bàn phím laptop Dell Studio 14Z; Bàn phím laptop Dell Studio 14ZN; Bàn phím laptop Dell Studio 1440; Bàn phím laptop Dell Studio 1440N; Bàn phím laptop Dell Studio 1440Z; Bàn phím laptop Dell Latitude E4310; Bàn phím laptop Dell Latitude E4300; Bàn phím laptop Dell Latitude E4300N; Bàn phím laptop Dell Latitude CS; Bàn phím laptop Dell Latitude CSX; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14V; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14VR; Bàn phím laptop Dell Inspiron M4010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4020; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4020D; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4030; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4030D; Bàn phím laptop Dell Latitude E6120; Bàn phím laptop Dell Latitude E6220; Bàn phím laptop Dell Latitude E6320; Bàn phím laptop Dell Vostro 1220; Bàn phím laptop Dell Vostro 1220n; Bàn phím laptop Dell P06F001; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8500M; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1730; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1730n; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8600C; Bàn phím laptop Dell Latitude E5400; Bàn phím laptop Dell Latitude E5410;  Bàn phím laptop Dell Latitude E5500; Bàn phím laptop Dell Latitude E5510; Bàn phím laptop Dell Studio 1569; Bàn phím laptop Dell Studio 15Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron DUO 1090; Bàn phím laptop Dell Inspiron duo Convertible Precision M6300; Bàn phím LAPTOP DELL XPS Gen2; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 16; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1640; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1640N; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1645; Bàn phím laptop Dell Studio XPS 1647; Bàn phím laptop Dell Studio XPS M1640; Bàn phím laptop Dell Studio XPS M1645; Bàn phím laptop Dell Studio XPS M1647; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 910; Bàn phím laptop Dell Vostro A90; Bàn phím laptop Dell Vostro A90N; Bàn phím LAPTOP DELL XPS 1210; Bàn phím laptop Dell Inspiron 11Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 10; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 10V; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1010; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1010N; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1010V; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1011; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1011N; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 1011V; Bàn phím laptop Dell Latitude E4200; Bàn phím laptop Dell Latitude 100L; Bàn phím laptop Dell Latitude D530; Bàn phím laptop Dell Latitude 600M; Bàn phím laptop Dell Latitude D630; Bàn phím laptop Dell Latitude D630C; Bàn phím laptop Dell Latitude D630N; Bàn phím laptop Dell Latitude D631; Bàn phím laptop Dell Latitude D631N; Bàn phím laptop Dell Latitude D830N; Bàn phím laptop Dell Precision M2300; Bàn phím laptop Dell Vostro 3400; Bàn phím laptop Dell Vostro 3500; Bàn phím laptop Dell Vostro 3700; Bàn phím laptop Dell Latitude E6400; Bàn phím laptop Dell Latitude E6400 ATG; Bàn phím laptop Dell Latitude E6400 XFR; Bàn phím laptop Dell Latitude E6410; Bàn phím laptop Dell Latitude E6410 ATG; Bàn phím laptop Dell Latitude E6500; Bàn phím laptop Dell Latitude E6510; Bàn phím laptop Dell Latitude E8400; Bàn phím laptop Dell Precision M2400; Bàn phím laptop Dell Precision M2400N; Bàn phím laptop Dell Precision M4400; Bàn phím laptop Dell Precision M4500; Bàn phím laptop Dell Precision M6400; Bàn phím laptop Dell Precision M6500; Bàn phím laptop Dell Latitude Z;  Bàn phím laptop Dell Latitude Z Series; Bàn phím laptop Dell Latitude Z D837N; Bàn phím laptop Dell Latitude Z D839N; Bàn phím laptop Dell Latitude Z600; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1470; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1470N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1570; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1570N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 15Z;  Bàn phím laptop Dell P04F001; Bàn phím laptop Dell P04G001; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1410; Bàn phím laptop Dell Vostro 1014; Bàn phím laptop Dell Vostro 1014N; Bàn phím laptop Dell Vostro 1015; Bàn phím laptop Dell Vostro 1015N; Bàn phím laptop Dell Latitude V700; Bàn phím laptop Dell Latitude V710; Bàn phím laptop Dell Latitude V740; Bàn phím laptop Dell Vostro 1088; Bàn phím laptop Dell Vostro 1088N; Bàn phím laptop Dell Vostro A840; Bàn phím laptop Dell Vostro A860; Bàn phím laptop Dell Vostro A860N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1320; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1320N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13ZD; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13ZR; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301ZD; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301ZR; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301ZD; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301ZR; Bàn phím laptop Dell Latitude E5420; Bàn phím laptop Dell Latitude E5220; Bàn phím laptop Dell Latitude E5520; Bàn phím laptop Dell Latitude E6420; Bàn phím laptop Dell Latitude E6420 ATG; Bàn phím laptop Dell Latitude E6420 XFR; Bàn phím laptop Dell Latitude E6520; Bàn phím laptop Dell Alienware M11x; Bàn phím laptop Dell Alienware M11x R3; Bàn phím laptop Dell Alienware M14x; Bàn phím laptop Dell Precision M4600; Bàn phím laptop Dell Precision M6600; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D330); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D370HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D430); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D460HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D520); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-148); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-168); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-178); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-248); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-268); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(T510431TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(T510432TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D370TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D381); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D460TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D480); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D621); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-348); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-448); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-448LR); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D330); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D370HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D381); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D382); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D430); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D460HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D480); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D520); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-438); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-448B); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-458); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(N4010); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(N4010D-248); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(N4010D-258); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(T510401TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(T510402TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(T510403TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D370TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D460TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D330); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D370HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D382); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D430); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D460HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D480); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D481); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D520); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(N5010); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(N5010D-258); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(N5010D-278); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(Ins15RD-458B); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(Ins15RD-488); Bàn phím laptop Dell Inspiron 17R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 17R(N7010); Bàn phím laptop Dell Inspiron M501; Bàn phím laptop Dell Inspiron M501R; Bàn phím laptop Dell Inspiron N3010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4010-148; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4010D-158; Bàn phím laptop Dell Inspiron N5010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N5010D-148; Bàn phím laptop Dell Inspiron N5010D-168; Bàn phím laptop Dell Inspiron N7010; Bàn phím laptop Dell Vostro 1440; Bàn phím laptop Dell Vostro 1450; Bàn phím laptop Dell Vostro 1540; Bàn phím laptop Dell Vostro 1550; Bàn phím laptop Dell Vostro 3450; Bàn phím laptop Dell Vostro 3550; Bàn phím laptop Dell Vostro 3750; Bàn phím laptop Dell Inspiron M5030; Bàn phím laptop Dell Inspiron M5030D; Bàn phím laptop Dell Inspiron M5030R; Bàn phím laptop Dell Inspiron13R(Ins13RD-438); Bàn phím laptop Dell Inspiron 1000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1210; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1300; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1420; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1440; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1501; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1520; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1521; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1525; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1526; Bàn phím laptop Dell Inspiron 17; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1720; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1721; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1750; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2500; Bàn phím LAPTOP DELL INSPIRON 2600 SERIES; Bàn phím LAPTOP DELL INSPIRON 2650 SERIES; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2800; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 300M; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3500; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3500 Series; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3700; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3800; Bàn phím laptop Dell Inspiron 4000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 4100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 4150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5000E; Bàn phím laptop Dell Inspiron 500m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 510m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5160; Bàn phím laptop Dell Inspiron 6000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 600m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 630m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 6400; Bàn phím laptop Dell Inspiron 640m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 700m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 710m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7500; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8500; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8600; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8600M; Bàn phím laptop Dell Inspiron 910; Bàn phím laptop Dell Inspiron 9100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 9200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 9300; Bàn phím laptop Dell Inspiron 9400; Bàn phím laptop Dell Inspiron B120; Bàn phím laptop Dell Inspiron B130; Bàn phím laptop Dell Inspiron E1405; Bàn phím laptop Dell Inspiron E1505; Bàn phím laptop Dell Inspiron E1705; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 9; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 9N; Bàn phím laptop Dell Inspiron Mini 12; Bàn phím laptop Dell Inspiron Bàn phím LAPTOP DELL XPS; Bàn phím laptop Dell Inspiron Bàn phím LAPTOP DELL XPS Gen 2; Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS M170; Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS M1710; Bàn phím laptop Dell Inspiron Z100; Bàn phím laptop Dell Latitude 110L; Bàn phím laptop Dell Latitude 120L; Bàn phím laptop Dell Latitude 131L; Bàn phím laptop Dell Latitude C; Bàn phím laptop Dell Latitude C400; Bàn phím laptop Dell Latitude C500; Bàn phím laptop Dell Latitude C510; Bàn phím laptop Dell Latitude C540; Bàn phím laptop Dell Latitude C600; Bàn phím laptop Dell Latitude C610; Bàn phím laptop Dell Latitude C640; Bàn phím laptop Dell Latitude C800; Bàn phím laptop Dell Latitude C810; Bàn phím laptop Dell Latitude C840; Bàn phím laptop Dell Latitude CP; Bàn phím laptop Dell Alienware M17X; Bàn phím laptop Dell Alienware M17x(ALW17D-278); Bàn phím laptop Dell Latitude CPi; Bàn phím laptop Dell Latitude CPi 233ST; Bàn phím laptop Dell Latitude CPi 366; Bàn phím laptop Dell Latitude CPi A366ST; Bàn phím laptop Dell Latitude CPi A366XT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPi D233; Bàn phím laptop Dell Latitude CPi D266XT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPIA; Bàn phím laptop Dell Latitude CPIC; Bàn phím laptop Dell Latitude CPID; Bàn phím laptop Dell Latitude CPIR; Bàn phím laptop Dell Latitude CPIR400GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPM; Bàn phím laptop Dell Latitude CPM166ST; Bàn phím laptop Dell Latitude CPM233ST; Bàn phím laptop Dell Latitude CPM233XT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPT C333GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTC; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTS; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTV; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTV466GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPX; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXH; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXH 500GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXJ; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXJ650GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CS; Bàn phím laptop Dell Latitude D400; Bàn phím laptop Dell Latitude D410; Bàn phím laptop Dell Latitude D420; Bàn phím laptop Dell Latitude D430; Bàn phím laptop Dell Latitude D500; Bàn phím laptop Dell Latitude D505; Bàn phím laptop Dell Latitude D510; Bàn phím laptop Dell Latitude D520; Bàn phím laptop Dell Latitude D531; Bàn phím laptop Dell Latitude D531N; Bàn phím laptop Dell Latitude D600; Bàn phím laptop Dell Latitude D610; Bàn phím laptop Dell Latitude D620; Bàn phím laptop Dell Latitude D800; Bàn phím laptop Dell Latitude D810; Bàn phím laptop Dell Latitude D820; Bàn phím laptop Dell Latitude D830; Bàn phím laptop Dell Latitude LS; Bàn phím laptop Dell Latitude LS 400; Bàn phím laptop Dell Latitude LSH; Bàn phím laptop Dell Latitude LST; Bàn phím laptop Dell Latitude LST C400ST; Bàn phím laptop Dell Latitude PP01L; Bàn phím laptop Dell Latitude PP01X; Bàn phím laptop Dell Latitude PPL; Bàn phím laptop Dell Latitude PPX; Bàn phím laptop Dell Latitude X1; Bàn phím laptop Dell Latitude X200; Bàn phím laptop Dell Latitude X200 Series; Bàn phím laptop Dell Latitude X300;  Bàn phím laptop Dell PP19L; Bàn phím laptop Dell Precision M20; Bàn phím laptop Dell Precision M40; Bàn phím laptop Dell Precision M4300; Bàn phím laptop Dell Precision M50; Bàn phím laptop Dell Precision M60; Bàn phím laptop Dell Precision M65; Bàn phím laptop Dell Precision M70; Bàn phím laptop Dell Precision M90; Bàn phím laptop Dell Smart Pc100n; Bàn phím laptop Dell Studio 15; Bàn phím laptop Dell Studio 1535; Bàn phím laptop Dell Studio 1536; Bàn phím laptop Dell Studio 1537; Bàn phím laptop Dell Studio 1555; Bàn phím laptop Dell Studio 1557; Bàn phím laptop Dell Studio 1558; Bàn phím laptop Dell Studio 17; Bàn phím laptop Dell Studio 1735; Bàn phím laptop Dell Studio 1737; Bàn phím laptop Dell Studio 1745; Bàn phím laptop Dell Studio 1747; Bàn phím laptop Dell Studio 1749; Bàn phím laptop Dell Studio PP33L; Bàn phím laptop Dell Studio PP39L; Bàn phím laptop Dell Vostro 1000; Bàn phím laptop Dell Vostro 1200; Bàn phím laptop Dell Vostro 1310; Bàn phím laptop Dell Vostro 1400; Bàn phím laptop Dell Vostro 1500; Bàn phím laptop Dell Vostro 1510; Bàn phím laptop Dell Vostro 1710; Bàn phím laptop Dell Vostro 1720; Bàn phím laptop Dell Winbook N4; Bàn phím laptop Dell Winbook Z1 Series, Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS Gen 2; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1210; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1330; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M140; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1530; Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS M170; Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS M1710