Sản phẩm Bàn Phím Dell 3300/3400/3500
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 3300/3400/3500
Mã sản phẩm: 1087
Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Precision M6400; Bàn phím laptop Dell Precision M6500; Bàn phím laptop Dell Latitude Z;  Bàn phím laptop Dell Latitude Z Series; Bàn phím laptop Dell Latitude Z D837N; Bàn phím laptop Dell Latitude Z D839N; Bàn phím laptop Dell Latitude Z600; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1470; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1470N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1570; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1570N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 15Z;  Bàn phím laptop Dell P04F001; Bàn phím laptop Dell P04G001; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1410; Bàn phím laptop Dell Vostro 1014; Bàn phím laptop Dell Vostro 1014N; Bàn phím laptop Dell Vostro 1015; Bàn phím laptop Dell Vostro 1015N; Bàn phím laptop Dell Latitude V700; Bàn phím laptop Dell Latitude V710; Bàn phím laptop Dell Latitude V740; Bàn phím laptop Dell Vostro 1088; Bàn phím laptop Dell Vostro 1088N; Bàn phím laptop Dell Vostro A840; Bàn phím laptop Dell Vostro A860; Bàn phím laptop Dell Vostro A860N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1320; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1320N; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13ZD; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13ZR; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301ZD; Bàn phím laptop Dell Inspiron M301ZR; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301Z; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301ZD; Bàn phím laptop Dell Inspiron N301ZR; Bàn phím laptop Dell Latitude E5420; Bàn phím laptop Dell Latitude E5220; Bàn phím laptop Dell Latitude E5520; Bàn phím laptop Dell Latitude E6420; Bàn phím laptop Dell Latitude E6420 ATG; Bàn phím laptop Dell Latitude E6420 XFR; Bàn phím laptop Dell Latitude E6520; Bàn phím laptop Dell Alienware M11x; Bàn phím laptop Dell Alienware M11x R3; Bàn phím laptop Dell Alienware M14x; Bàn phím laptop Dell Precision M4600; Bàn phím laptop Dell Precision M6600; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D330); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D370HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D430);