Sản phẩm Bàn Phím Dell 1425/1427
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 1425/1427
Mã sản phẩm: 1084
Giá sản phẩm: 300,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(T510402TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(T510403TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D370TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D460TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D330); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D370HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D382); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D430); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D460HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D480); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D481); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(5010-D520); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(N5010); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(N5010D-258); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(N5010D-278); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(Ins15RD-458B); Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R(Ins15RD-488); Bàn phím laptop Dell Inspiron 17R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 17R(N7010); Bàn phím laptop Dell Inspiron M501; Bàn phím laptop Dell Inspiron M501R; Bàn phím laptop Dell Inspiron N3010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4010-148; Bàn phím laptop Dell Inspiron N4010D-158; Bàn phím laptop Dell Inspiron N5010; Bàn phím laptop Dell Inspiron N5010D-148; Bàn phím laptop Dell Inspiron N5010D-168; Bàn phím laptop Dell Inspiron N7010; Bàn phím laptop Dell Vostro 1440; Bàn phím laptop Dell Vostro 1450; Bàn phím laptop Dell Vostro 1540; Bàn phím laptop Dell Vostro 1550; Bàn phím laptop Dell Vostro 3450; Bàn phím laptop Dell Vostro 3550; Bàn phím laptop Dell Vostro 3750; Bàn phím laptop Dell Inspiron M5030; Bàn phím laptop Dell Inspiron M5030D; Bàn phím laptop Dell Inspiron M5030R; Bàn phím laptop Dell Inspiron13R(Ins13RD-438); Bàn phím laptop Dell Inspiron 1000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1200;