Sản phẩm Bàn Phím Dell 1300
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 1300
Mã sản phẩm: 1083
Giá sản phẩm: 340,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D460HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D520); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-148); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-168); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-178); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-248); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(N3010D-268); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(T510431TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(T510432TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D370TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D381); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D460TW); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D480); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(3010-D621); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-348); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-448); Bàn phím laptop Dell Inspiron 13R(Ins13RD-448LR); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D330); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D370HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D381); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D382); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D430); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D460HK); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D480); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(4010-D520); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-438); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-448B); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(Ins14RD-458); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(N4010); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(N4010D-248); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(N4010D-258); Bàn phím laptop Dell Inspiron 14R(T510401TW);