Sản phẩm Bàn Phím Dell 1745
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 1745
Mã sản phẩm: 1082
Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Precision M90; Bàn phím laptop Dell Smart Pc100n; Bàn phím laptop Dell Studio 15; Bàn phím laptop Dell Studio 1535; Bàn phím laptop Dell Studio 1536; Bàn phím laptop Dell Studio 1537; Bàn phím laptop Dell Studio 1555; Bàn phím laptop Dell Studio 1557; Bàn phím laptop Dell Studio 1558; Bàn phím laptop Dell Studio 17; Bàn phím laptop Dell Studio 1735; Bàn phím laptop Dell Studio 1737; Bàn phím laptop Dell Studio 1745; Bàn phím laptop Dell Studio 1747; Bàn phím laptop Dell Studio 1749; Bàn phím laptop Dell Studio PP33L; Bàn phím laptop Dell Studio PP39L; Bàn phím laptop Dell Vostro 1000; Bàn phím laptop Dell Vostro 1200; Bàn phím laptop Dell Vostro 1310; Bàn phím laptop Dell Vostro 1400; Bàn phím laptop Dell Vostro 1500; Bàn phím laptop Dell Vostro 1510; Bàn phím laptop Dell Vostro 1710; Bàn phím laptop Dell Vostro 1720; Bàn phím laptop Dell Winbook N4; Bàn phím laptop Dell Winbook Z1 Series, Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS Gen 2; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1210; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1330; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M140; Bàn phím LAPTOP DELL XPS M1530; Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS M170; Bàn phím laptop Dell Inspiron XPS M1710