Sản phẩm Bàn Phím Dell 1340/1640
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 1340/1640
Mã sản phẩm: 1081
Giá sản phẩm: 450,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Latitude CPM233XT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPT C333GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTC; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTS; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTV; Bàn phím laptop Dell Latitude CPTV466GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPX; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXH; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXH 500GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXJ; Bàn phím laptop Dell Latitude CPXJ650GT; Bàn phím laptop Dell Latitude CS; Bàn phím laptop Dell Latitude D400; Bàn phím laptop Dell Latitude D410; Bàn phím laptop Dell Latitude D420; Bàn phím laptop Dell Latitude D430; Bàn phím laptop Dell Latitude D500; Bàn phím laptop Dell Latitude D505; Bàn phím laptop Dell Latitude D510; Bàn phím laptop Dell Latitude D520; Bàn phím laptop Dell Latitude D531; Bàn phím laptop Dell Latitude D531N; Bàn phím laptop Dell Latitude D600; Bàn phím laptop Dell Latitude D610; Bàn phím laptop Dell Latitude D620; Bàn phím laptop Dell Latitude D800; Bàn phím laptop Dell Latitude D810; Bàn phím laptop Dell Latitude D820; Bàn phím laptop Dell Latitude D830; Bàn phím laptop Dell Latitude LS; Bàn phím laptop Dell Latitude LS 400; Bàn phím laptop Dell Latitude LSH; Bàn phím laptop Dell Latitude LST; Bàn phím laptop Dell Latitude LST C400ST; Bàn phím laptop Dell Latitude PP01L; Bàn phím laptop Dell Latitude PP01X; Bàn phím laptop Dell Latitude PPL; Bàn phím laptop Dell Latitude PPX; Bàn phím laptop Dell Latitude X1; Bàn phím laptop Dell Latitude X200; Bàn phím laptop Dell Latitude X200 Series; Bàn phím laptop Dell Latitude X300;  Bàn phím laptop Dell PP19L; Bàn phím laptop Dell Precision M20; Bàn phím laptop Dell Precision M40; Bàn phím laptop Dell Precision M4300; Bàn phím laptop Dell Precision M50; Bàn phím laptop Dell Precision M60; Bàn phím laptop Dell Precision M65; Bàn phím laptop Dell Precision M70;