Sản phẩm Sạc laptop lenovo B560, Z575, Z570, Z565G, Z475, B480 19V– 3.42A/4.74A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc laptop lenovo B560, Z575, Z570, Z565G, Z475, B480 19V– 3.42A/4.74A
Mã sản phẩm: 1052
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Chúng tôi cung cấp

Sạc laptop Lenovo  3000 G530-4446-38U-3000-G550; Sạc laptop Lenovo  3000 N500-3000-Y300; Sạc laptop Lenovo  3000 Y300-7759-3000-Y310; Sạc laptop Lenovo  3000 Y300; Sạc laptop Lenovo  3000 Y300; Sạc laptop Lenovo  3000 Y310-7756-3000-Y310A; Sạc laptop Lenovo  3000 Y310A-7756-3000-Y330; Sạc laptop Lenovo  3000 Y500; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad G430-G430-20003; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U110-2304-3BU-U110-2304-4AU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U110-2304-4BU-U330; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U110-23043AU-U110-2304-2AU; Sạc laptop Lenovo   IdeaPad U110-U110-23043BU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U330-2267-2AU-U330-2267-2FU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U330-2267-2BU-U330-2267-3AU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U330-2267-2CU-U350; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U330-2267-2DU-U330-2267-2EU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U350-2963-25U-U350-2963-26U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U350-2963-27U-U350-2963-23U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U450-U450P; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad U550-Y350; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y350-2963-25U-Y350-2963-26U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y350-2963-27U-Y410; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y350-4051-Y350-2963-23U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y430-Y430-2781-89U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y450-418935U-Y450-418936U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y450-418938U-Y450-418939U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y450-Y450-418932U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y510-7758-2EU-Y510-7758-2FU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y510-7758-3DU-Y510-7758-3EU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y510-7758-3FU-Y530; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y510-Y510-7758-2DU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-20009-Y530-4051-2XU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-4051-2NU-Y530-4051-2BU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-4051-2PU-Y530-4051-2YU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-4051-64U-Y530-4051-2AU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-4051-65U-Y530-4051-66U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-4051-6CU-Y530-4051-6EU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y530-4051-6DU-Y530-4051-6GU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-4186-42U-Y550-418648U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-4186-44U-Y650; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-4186-46U-Y550-4186-45U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-418642U-Y550-4186-48U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-418644U-Y550-41864AU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-418646U-Y550-418645U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y550-Y550-4186-4AU; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y650-4185-34U-Y710; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y650-418534U-Y650-418536U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y650-418537U-Y650-4185-37U; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y710-4054-Y730; Sạc laptop Lenovo  IdeaPad Y730-4053-Y730A; Sạc laptop Lenovo  z60t-3000-v100; Sạc laptop Lenovo  3000; Sạc laptop Lenovo  C100; Sạc laptop Lenovo  n100; Sạc laptop Lenovo  V100; Sạc laptop Lenovo  R60; Sạc laptop Lenovo  T60; Sạc laptop Lenovo  X60; Sạc laptop Lenovo  Z60; Sạc laptop Lenovo  Z60m; Sạc laptop Lenovo  Z60t; Sạc laptop Lenovo  3000-n100-v100; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad T60; Sạc laptop Lenovo  R60e; Sạc laptop Lenovo  T60; Sạc laptop Lenovo  t60p; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad R60e; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad t60p; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad X60s; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad Z60m-Z60t; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad Z60m-Z60t; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad Z61; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad Z61e-Z61t; Sạc laptop Lenovo  Thinkpaq X60; Sạc laptop Lenovo  Thinkpaq Z60; Sạc laptop Lenovo  X60; Sạc laptop Lenovo  x60s; Sạc laptop Lenovo  Z60; Sạc laptop Lenovo  Z60m-Z60t; Sạc laptop Lenovo  Z61; Sạc laptop Lenovo  Z61e-Z61t; Sạc laptop Lenovo  3000-C100; Sạc laptop Lenovo  3000-N100; Sạc laptop Lenovo  3000-V100; Sạc laptop Lenovo  C10; Sạc laptop Lenovo  N100; Sạc laptop Lenovo  V100; Sạc laptop Lenovo  i1410-i1450-i1470; Sạc laptop Lenovo  i1411-i1412; Sạc laptop Lenovo  i1416-i1417; Sạc laptop Lenovo  i1434-i1435-i1436; Sạc laptop Lenovo  i1451-i1452-i1454; Sạc laptop Lenovo  i1472-i1476; Sạc laptop Lenovo  i1512-i1541-i1542; Sạc laptop Lenovo  i1552-i1560; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad 310; Sạc laptop Lenovo  ThinkPad 310-310D; Sạc laptop Lenovo  i1472-i1476; Sạc laptop Lenovo  Thinkpad 310E-310ED