Sản phẩm Sạc laptop Asus 12V 3A 36W cho model Eeepc 900-1000 series
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc laptop Asus 12V 3A 36W cho model Eeepc 900-1000 series
Mã sản phẩm: 1023
Giá sản phẩm: 0 VNĐ