Sản phẩm Bàn Phím SONY VGN-FW SERIES
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím SONY VGN-FW SERIES
Mã sản phẩm: 1001
Giá sản phẩm: 420,000 VNĐ


 

Hàng chính hãng

Mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Chúng tôi cung cấp

 

Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW518; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW518F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW518F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW518F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520D; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520D-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW520F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW530; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW530F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW530F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW530F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW530F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW548; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW548F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW548F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW550; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW550F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW550F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW550F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW550F-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510F-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR510G-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR520; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR520F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR520F-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR520G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR520G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR520G-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR525; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR525G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR525G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-SR525G-H; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z820; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z820G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z820G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z850; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z850G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z850G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z880; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z880G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-Z880G-B; Bàn phím laptop Sony Vaio VPC-W121; Bàn phím laptop Sony Vaio VPC-W121AX-P; Bàn phím laptop Sony Vaio VPC-W121AX-T; Bàn phím laptop Sony Vaio VPC-W121AX-W; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-700; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-800; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-800; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-800; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-FX; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-FX; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-FX; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-FXA; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-FXA; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-R505; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-XG; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-Z505; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-Z505; Bàn phím laptop Sony Vaio PCG-Z505; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-NS190JS; Bàn phím laptop Sony Vaio PCCW2DGX; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A600; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A600B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A600P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A690; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A700; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-A790; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AX570G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-AX580G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX540; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX540B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX540BH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX540BW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX540W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX541B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX543B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX546B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX546BW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX560; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX560B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX561B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX563B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX565B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX567B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX570B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX570BH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-BX575B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C200; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C210E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C210EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C210EP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C220E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C220EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C240E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C240EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C250N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C250NB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C260E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C260EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C290; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C290E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C290N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C291; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-C291N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR400; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR405EP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR408EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR420EN; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR425EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR500; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR520EL; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR520EP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR520EQ; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR520ER; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR520ET; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-CR520EW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE500; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE550G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE570G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE590; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE590G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE590P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE600; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE650G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE660G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE670G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE680G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE690; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE690G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE690GB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE690P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE690PB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE700; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE770G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE780G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE790; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE790G; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE800; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE855E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE855EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE865E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE865EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE870E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE870EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE880E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE880EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE890; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE890E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE890N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FE890NH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ100; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ150; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ150F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ150W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ170; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ170B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ170P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180PG; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180PL; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180PR; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ180PW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ200; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ250P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ250PB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ270; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ270B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ270P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ270PB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ290; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ290P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ300; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ370; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ370BC; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ370P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FJ370PBC; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS500; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS500B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS500P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS520B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS530B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS540P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS550; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS550P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS570; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS610FP; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS620; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS620P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS625B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS625BW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS630; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS630W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS635B; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS640; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS640W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS645P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS650F; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS660; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS660P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS675P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS680; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS680W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS690; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS690P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS700; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS710; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS715; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS715P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS720; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS720W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS730; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS730W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS740; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS740W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS742; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS745P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS760; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS760W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS770; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS775P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS780; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS780W; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS790; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FS790P; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW100; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW130; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW130E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW130EW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW130N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW130NW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW139E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW139EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW139N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW139NH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW139NW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW140; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW140E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW140EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW140EW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW140N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW140NW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW145E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW145EW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW150; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW150E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW150EW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW160; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW160E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW160EH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW220; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW226; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW226JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW226JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW230; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW230J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW230JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW230JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW230JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW235J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW235JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW235JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW240; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW240J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW240JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW240JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW240JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW245J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW245JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW245JHC; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW246J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW246JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW248; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW248J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW248JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW248JE; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW248JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW250; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW250J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW250JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW260; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW260J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW260JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW260JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW260JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW265J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW265JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW265JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW265JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW270; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW270J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW270JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW270JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW270JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW275JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW280; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW280J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW280JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW285JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW285JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW285JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290JRB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290JTB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290JTH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290JTW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW290Y; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW292; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW292J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW292N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW292Y; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW298Y; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW298YH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW340; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW340J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW340JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW340JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW340JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW350; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW350J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW350JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW350JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW350JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW351JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW355JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW370; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW370J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW370JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW370JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW373J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW373JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW373JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW373JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW375J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW375JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW375JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW375JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW378J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW378JB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW378JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW378JW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW390; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW390J; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW390JH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW390N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW390Y; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW398Y; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW398YB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW398YH; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FW398YW; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ100; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ130E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ130EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ140E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ140EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ140N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ145E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ150E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ150EBC; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ160E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ160EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ180E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ180EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ180UB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ190; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ190E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ190EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ190N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ200; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ210CE; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ220E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ220EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ220UB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ230E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ230EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ240E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ240EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ240NB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ250E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ260E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ280E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ280EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ285U; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ285UB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ290; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ290E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ300; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ320E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ320EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ340E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ340N; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ340NB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ345E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ345EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ348E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ348EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ390; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ400; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ410E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ410EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ420E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ420EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ430E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ430EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ440E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ440EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ445E; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ445EB; Bàn phím laptop Sony Vaio VGN-FZ455E